Datum objave

Kategorija: Civilno društvo i EU

Donesena trinaesta Odluka o financiranju na Pozivu „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“

Ured za udruge objavio je trinaestu Odluku o financiranju za Poziv „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“, za prvu i drugu skupinu financiranja.

Temeljem 13. Odluke o financiranju ugovorit će se 12 projekata ukupne vrijednosti 5.589.548,32 kuna.

Ukupna vrijednost Poziva je 120.000.000,00 kuna.

Više informacija o Pozivu dostupno je na stranicama: https://strukturnifondovi.hr